Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών σύνταξης Βιβλιογραφίας, η Βι.Κε.Π. παρέχει στους χρήστες της ένα οδηγο χρήσης του εργαλείου Zotero.

Το Zotero είναι ένα εύχρηστο εργαλείο έρευνας που βοηθάει τον συγγραφέα ερευνητικής εργασίας να συγκεντρώσει, να οργανώσει και να αναλύσει τις πηγές της έρευνας του (π.χ βιβλιογραφικές αναφορές, πλήρη κείμενα, ιστοσελίδες, εικόνες κ.α). Στη συνέχεια, το Zotero, μετατρέπει αυτόματα τις πηγές σε οργανωμένη Βιβλιογραφία. Τέλος, το εργαλείο αυτό επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σας ποικιλοτρόπως.
Επιπλέον, το Zotero συνεργάζεται με το MS Word, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να εισάγουν βιβλιογραφικές αναφορές και να συντάσσουν τη Βιβλιογραφία τους ταυτόχρονα με τη συγγραφή της εργασίας τους.

Αναλυτικός Οδηγός χρήσης Zotero

Συνοπτικός οδηγός χρήσης Zotero


Περισσότερα για τη σύνταξη βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012