Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Διακήρυξη DORA είναι διαθέσιμη και στα ελληνικά.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012