Συμπληρώνοντας τη Φόρμα Β' Φάσης, παρακαλώ επιλέξτε την ΔΟΥ (Εφορία) στην οποία ανήκετε. Οι αποδεκτές επιλογές φαίνονται στο παρακάτω αρχείο.

Αν δεν γνωρίζετε, στο έντυπο ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ από την εφορία, θα πρέπει να αναγράφεται η ΔΟΥ σας.

Δείτε εδώ

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012