Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

E-Learning

Ένας από τους σημαντικότερους πόρους που διαθέτει το Γλωσσικό Κέντρο είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle που προσφέρει ένα οργανωμένο διαδραστικό σύστημα διδασκαλίας.

Το διδακτικό προσωπικό του Γλωσσικού Κέντρο έχει δημιουργήσει  στην πλατφόρμα αυτή ενότητες με την ύλη που διδάσκεται στην τάξη.

Έτσι ο φοιτητής βρίσκει πάντα on-line την εβδομαδιαία ύλη που έχει διδαχτεί στο μάθημα για περαιτέρω μελέτη, μαζί με τις σχετικές ασκήσεις.

Οι ασκήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ο διδάσκων βλέπει τα αποτελέσματα. Έτσι είναι σε θέση να διαμορφώσει μια σαφή εικόνα της προόδου του κάθε φοιτητή. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζει ανάλογα το διδακτικό του έργο. 

Για να συνδεθείτε με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle πατήστε εδώ.