Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Τίτλος  

Γ’ ΦΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Περιφέρεια

Κρήτης

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Hellenic Universities I

Τελικός Δικαιούχος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Προϋπολογισμός / Budget  

€ 6.000.000

Αξία σύμβασης

€ 3.390.216,56

Χρηματοδότης

Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «Hellenic Universities Ι»

Περιγραφή  

 

Πρόκειται για τη συμπλήρωση με οκτώ νέα κτίρια του νέου κτιριακού συγκροτήματος εστιών τεσσάρων κτιρίων (Γ’ φάση φοιτητικής εστίας) στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της Φοιτητικής Εστίας στη Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου. Από το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα υλοποιούνται 120 αυτοτελή δωμάτια φοιτητών, 24 καθιστικά με κουζίνες και λοιπούς βοηθητικούς χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 3.876 τμ  καθώς και 870 τμ. υπογείων και 1.132 τμ. εξωστών.

Στόχοι - Αποτελέσματα

 

Η χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για να καλυφθούν σε επαρκέστερο βαθμό οι ανάγκες στέγασης των δικαιούχων φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Περίοδος υλοποίησης

07/06/2018- 07/03/2021

Αρχεία:

Σύμβαση

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012