Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Τίτλος  

Ολοκλήρωση του «Συμπληρωματικού Κτηρίου» για σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Περιφέρεια

Κρήτης

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Hellenic Universities I

Τελικός Δικαιούχος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Προϋπολογισμός / Budget  

€ 5.500.000

Αξία σύμβασης

€ 3.182.329,61

Χρηματοδότης

Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «Hellenic Universities Ι»

Περιγραφή  

 

Αφορά στην ολοκλήρωση του «Συμπληρωματικού Κτηρίου», η κατασκευή του οποίου έμεινε ημιτελής λόγω πτώχευσης του Αναδόχου. Η χωροθέτηση του νέου συγκροτήματος κτιρίων  έγινε στη νησίδα κτιρίων των Αρχικών Εγκαταστάσεων της Πολυτεχνειούπολης στο Ακρωτήρι Χανίων και θα στεγάσει τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και μέρος της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Στόχοι - Αποτελέσματα

 

Η χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης των δύο σχολών Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Περίοδος υλοποίησης

23/08/2018-29/07/2021

Αρχεία: 

Σύμβαση

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012