Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αυτόνομη μάθηση

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να μάθει κανείς μία γλώσσα, αλλά ίσως λίγοι ξέρουν ότι το να γνωρίζεις καλά τη μητρική σου γλώσσα σε βοηθάει να μάθεις και άλλες γλώσσες. Πολλές επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη της ευφυΐας και βελτιώνει γενικότερα την ικανότητα εκμάθησης.

Το Γλωσσικό κέντρο προωθεί όχι μόνο την εκμάθηση των γλωσσών, αλλά και την αυτόνομη μάθηση. Έτσι, οι φοιτητές αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησής τους, θέτουν προσωπικούς στόχους, επιλέγουν στρατηγικές μάθησης, ελέγχουν και αποτιμούν την πρόοδό τους.

Το διδακτικό προσωπικό του Γλωσσικού Κέντρου είναι πάντα διαθέσιμο να συμβουλεύει και να προτείνει τα βοηθήματα αυτό-αξιολόγησης που διαθέτει το κέντρο για την Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα.