Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η αυτο-αξιολόγηση είναι μία συνεχής διαδικασία η οποία περιλαμβάνει πολλαπλές προϋποθέσεις. Το European Language Portfolio, ένα αρχείο προόδου και επιπέδου γνώσεων σε δεύτερη γλώσσα χρησιμοποιούμενο τώρα και στο Κε.Γ.Ε.Π., καθώς και τα έντυπα αυτο-αξιολόγησης DIALANG έχουν διαμορφωθεί ανάλογα με τα επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1, C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα έντυπα DIALANG μπορούν να εκτυπωθούν και να απαντηθούν (Αγγλικά και Γερμανικά) για να κρίνετε το επίπεδο στο οποίο βρίσκεσθε. Μπορείτε, επίσης, να συζητήσετε το ποσοστό επιτυχίας σας με τους διδάσκοντες.


Eπίπεδα Listening

Επίπεδα Writing

Επίπεδα Reading

 

 

 

Προσωπικοί τρόποι εκμάθησης

Όλοι οι άνθρωποι δεν επξεργάζονται και δεν συγκρατούν τις πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο.

Οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν βλέποντας ή ακούγοντας, στοχαζόμενοι ή πράττοντας, αιτιολογώντας λογικά ή διαισθητικά, αναλύοντας ή σχηματίζοντας νοερά μια εικόνα.

Όλες οι μέθοδοι ισχύουν εαν λειτουργούν. Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του ύφους εκμάθησής σας θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια αποδοτικότερη προσέγγιση στην εκμάθηση.

Έχετε καλύτερα αποτελέσματα μελετώντας κανόνες γραμαμτικής για να καλυτερεύσετε την επάρκεια σας ή έχετε μεγαλύερη επιτυχία  όταν ακούτε αυθεντικό οπτικο-ακουστικό υλικό; Η απάντηση σε αυτήν καθώς και σε άλλες ερωτήσεις μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο καθώς αναπτύσετε την δικιά σας στρατηγική εκμάθησης.

To  Index of Learning Styles  (Ευρετήριο  Τρόπου Εκμάθησης) είναι ένα on-line εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για να κατανοήσετε το μοντέλο των τεσσάρων τύπων τρόπου εκμάθησης (active/reflective, sensing/intuitive, visual/verbal, and sequential/global) το οποίο σχηματοποιήθηκε από τον Richard M. Felder και την Linda K. Silverman. 

Tο εργαλείο αναπτύχθηκε από τον Richard M. Felder και την Barbara A. Soloman στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.

Μπορείτε να απαντήσετε το ερωτηματολογίο κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο :

Index of Learning Styles Questionnaire