Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Συσκευές απαγωγής θερμότητας φορητών υπολογιστών (Notebook Coolers)

Διατίθενται συνολικά δέκα (10) notebook coolers, για βραχύχρονο δανεισμό και μόνο εντός του κτιρίου της Βι.Κε.Π. Ζητείστε τους από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012