Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Welcome to the Language Centre

 

The Language Centre of the Technical University of Crete supports students enrolled in English, German, and Chinese language courses as well as those wishing general improvement of their foreign language skills. Educational resources focus on the language skills needed for future academic or professional life.


English and German language teaching concentrates on and encompasses:


•    grammar, oral and written communication skills, terminology, engineering glossaries
•    an asynchronous e-learning platform (Moodle) comprised of taped lectures, exercises, quizzes for summative assessment, and suggestions for further study 
•    self-access worksheets (grammar, reading, terminology, academic topics)
•    laboratories 

Chinese language courses meet the criteria of the Chinese Proficiency Test (HSK), an international standardized test of Chinese language proficiency for non-native Chinese speakers’ enabling Chinese language use in daily, academic and professional contexts. 

Our aim is to enable students to increase awareness of their learning process and encourage self-assessment and self-directed strategizing for language acquisition, the full support of the Language Centre staff notwithstanding. 

 

 

English Language Instructors                             German Language Instructor
Anne McKay
Emma Seiradaki
Anna Vrouvaki
 Chinese Language Instructor
 Wenjun Zhang

 


  

 

The Language Centre (Building E1) is open Monday-Friday from 9:00am to 5:00pm.