Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού, 30 Αυγούστου 2019

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012