Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Quellen

Im Sprachenzentrum stehen Ihnen unter anderem folgende Lernmittel zur Verfügung, die Ihnen dabei helfen werden Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. 

  • Elektronische Verweise (Links)
  • Arbeitsblätter
  • Filme
  • Videos
  • Literatur, Wörterbücher, Grammatikbücher