Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού, 25 Οκτωβρίου 2019

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012