Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Τίτλος  

Αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση παλαιών Ιστορικών Κτιρίων για το Πολυτεχνείο Κρήτης (Πρώην 1982ΣΕ04600000)

Περιφέρεια

Κρήτης

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 546 επαναλαμβανόμενες δράσεις

Τελικός Δικαιούχος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Προϋπολογισμός

700.000 €

Αξία σύμβασης

Περιλαμβάνει πολλαπλές συμβάσεις

Χρηματοδότης

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 546

Περιγραφή  

 

Το παρόν έργο έχει ως στόχο να συντηρηθούν και να προστατευθούν ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας κτίρια που έχει το Πολυτεχνείο Κρήτης στην ιδιοκτησία του και στην συνέχεια να χρησιμοποιηθούν λειτουργικά καλύπτοντας ανάγκες του Ιδρύματος.

Στόχοι - Αποτελέσματα

 

Το έργο θα συμβάλει στην προστασία και την λειτουργική αποκατάσταση ευαίσθητων ιστορικών κτιρίων ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης, τα οποία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα φιλοξενήσουν δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Περίοδος υλοποίησης

2014-2022

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012