Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Τίτλος  

Κτιριακές εγκαταστάσεις Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ακρωτήρι (Πρώην 1988 ΣΕ 04600004) 

Περιφέρεια

Κρήτης

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 546 επαναλαμβανόμενες δράσεις

Τελικός Δικαιούχος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Προϋπολογισμός

4.415.600 €

Αξία σύμβασης

Περιλαμβάνει πολλαπλές συμβάσεις

Χρηματοδότης

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 546

Περιγραφή  

 

Το παρόν έργο αποτελεί εξέλιξη προηγούμενου έργου με τον ίδιο τίτλο και ουσιαστικά αφορά ειδικά έργα τα οποία συνδέονται με τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ακρωτήρι και τα οποία δεν αποτελούν αυτόνομες λειτουργικές ενότητες. Στο παρόν ΤΔΕ εντάσσονται δράσεις όπως:

Α. Η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών μονάδων για αυτοκατανάλωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος στην Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου.

Β. Η αποπεράτωση ημιτελών έργων τα οποία για διάφορους λόγους (τεχνικούς, διοικητικούς, οικονομικούς ή άλλους) δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρωθούν και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του Ιδρύματος.

Στόχοι - Αποτελέσματα

 

Το έργο μέσα από τις παρεμβάσεις που θα εκτελεστούν θα συμβάλει στο να βελτιωθούν σημαντικά οι όροι φοίτησης, εργασίας και διαβίωσης των περίπου 5000 μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης ενώ θα συμβάλλει δραστικά στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, στην μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Περίοδος υλοποίησης

2014-2022

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012