Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Τίτλος

Αναβάθμιση και λειτουργία Υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης (Πρώην 1989 ΣΕ 04600006) 

Περιφέρεια

Κρήτης

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 546 επαναλαμβανόμενες δράσεις

Τελικός Δικαιούχος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Προϋπολογισμός

€ 1.228.650

Αξία σύμβασης

Περιλαμβάνει πολλαπλές συμβάσεις

Χρηματοδότης

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 546

Περιγραφή

 

Βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης και λειτουργική τους αξιοποίηση μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς:

  • Των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας.
  • Της οδικής ασφάλειας, της προσβασιμότητας, της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας οχημάτων, πεζών και ΑμεΑ.
  • Της διαμόρφωσης ενός βιώσιμου, ασφαλούς και φιλικού προς τον χρήστη περιβάλλοντος με αναβαθμισμένους κοινόχρηστους χώρους.
  • Της βελτίωσης της λειτουργικότητας, της χρηστικότητας και της αποδοτικότητας των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων.
 

Στόχοι - Αποτελέσματα

 

Το έργο μέσα από τις παρεμβάσεις που θα εκτελεστούν θα συμβάλει στον να βελτιωθούν σημαντικά οι όροι φοίτησης, εργασίας και διαβίωσης των περίπου 5000 μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Περίοδος υλοποίησης

2014-2020

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012