Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Τίτλος  

Επιστημονικός – Βασικός εξοπλισμός και συντήρηση εξοπλισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης

Περιφέρεια

Κρήτης

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 546 επαναλαμβανόμενες δράσεις

Τελικός Δικαιούχος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Προϋπολογισμός

€ 1.689.000

Αξία σύμβασης

Περιλαμβάνει πολλαπλές συμβάσεις

Χρηματοδότης

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 546

Περιγραφή  

 

Προμήθεια και η συντήρηση εξοπλισμού όπως

  • εξοπλισμό μηχανολογίας και εφαρμογών μηχανικής
  • όργανα και διατάξεις μετρήσεων
  • εξοπλισμό ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών εργαστηρίων
  • εξοπλισμό και είδη τηλεματικής και τηλεκπαίδευσης
  • ειδικά έπιπλα και διατάξεις όπως πάγκους εργαστηρίων, εξοπλισμό αιθουσών, οπτικοακουστικό εξοπλισμό, βιβλιοστάσια κλπ
  • εξοπλισμό και υποδομές πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και δικτύων, λογισμικό πάσης φύσεως και υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης αυτών
  • εξοπλισμό φυσικής, βιολογίας, χημικών εργαστηρίων και εργαστηρίων περιβάλλοντος
  • εξοπλισμό εργαστηρίων εικαστικών και σχεδιασμού
  • περιλαμβάνει επίσης και υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης των ανωτέρω.
 

Στόχοι - Αποτελέσματα

 

Το έργο στοχεύει στον εμπλουτισμό, την ανανέωση, την διακρίβωση, την πιστοποίηση και εν’ γένει στην συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού με σκοπό την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και έρευνας υψηλού επιπέδου.

Περίοδος υλοποίησης

2014-2022

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012