Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Τίτλος

Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη  (ΠΚ 1985 ΣΕ 04600002) 

Περιφέρεια

Κρήτης

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 546 επαναλαμβανόμενες δράσεις

Τελικός Δικαιούχος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Προϋπολογισμός

€ 1.532.580

Αξία σύμβασης

Περιλαμβάνει πολλαπλές συμβάσεις

Χρηματοδότης

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 546

Περιγραφή  

 

Αποκατάσταση σημαντικών προβλημάτων που παρουσιάζουν τα κτίρια στη Πολυτεχνειούπολη, τα οποία εστιάζονται σε:

  • Ενανθράκωση των εμφανών επιφανειών σκυροδέματος με εκτεταμένες βλάβες στον σιδηρό οπλισμό.
  • Βλάβες των σιδηρών στοιχείων όπως στέγαστρα, υδρορροές κλπ
  • Βλάβες των κλωβών αντικεραυνικής προστασίας.
  • Βλάβες των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων θέρμανσης
  • Βλάβες σε κουφώματα. Σημειώνεται εδώ ότι ένα σημαντικό τμήμα των παλιότερων εγκαταστάσεων διαθέτει σιδηρά κουφώματα και όχι σύγχρονα αλουμινίου ή συνθετικά με αποτέλεσμα να υπάρχουν πέρα από τα λειτουργικά προβλήματα λόγω της φθοράς και προβλήματα απώλειας ενέργειας. Τα περισσότερα εξ’ αυτών διαθέτουν μονούς υαλοπίνακες.
  • Φθορές στους χρωματισμούς, τις υγρομονώσεις και τις θερμομονώσεις κυρίως δωμάτων.
  • Φθορές και δυσλειτουργίες στα δίκτυα δεδομένων, ενέργειας και πυροπροστασίας
 

Στόχοι - Αποτελέσματα

 

Το έργο στοχεύει στον εμπλουτισμό, την ανανέωση, την διακρίβωση, την πιστοποίηση και εν’ γένει στην συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία αυτού του τεχνικού εξοπλισμού με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής και λειτουργικής συμπεριφοράς καθώς και την αποκατάσταση της ασφαλούς χρήσης των εγκαταστάσεων της Πολυτεχνειούπολης.

Περίοδος υλοποίησης

2014-2022

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012