Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Πρώην 2013 ΣΕ 04600000)

Τίτλος

Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Πρώην 2013 ΣΕ 04600000)

Περιφέρεια

Κρήτης

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 546 επαναλαμβανόμενες δράσεις

Τελικός Δικαιούχος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Προϋπολογισμός

€ 1.286.500

Αξία σύμβασης

Περιλαμβάνει πολλαπλές συμβάσεις

Χρηματοδότης

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 546

Περιγραφή

 

Το έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών  και εξοπλισμού για τη συντήρηση και υποστήριξη των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Πολυτεχνειούπολης και των λοιπών κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στόχοι - Αποτελέσματα

 

Η παροχή αυτών των υπηρεσιών και η προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού  είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος.

Περίοδος υλοποίησης

2014-2021

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012