Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Τίτλος

Εξοπλισμός Γ’ Φάσης Κτιρίων Φοιτητικής Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης

Περιφέρεια

Κρήτης

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 046

Τελικός Δικαιούχος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Προϋπολογισμός

€ 480.000

Αξία σύμβασης

Δεν έχει υπογραφεί σύμβαση

Χρηματοδότης

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 046

Περιγραφή

 

Αφορά στη προμήθεια του εξοπλισμού κτιριακού συγκροτήματος 8 κτιρίων που αναγείρεται στην Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση Φοιτητικής Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης», το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «Hellenic Universities 1».

Στόχοι - Αποτελέσματα

 

Η χρηματοδότηση του εξοπλισμού της Γ’ Φάσης Κτιρίων Φοιτητικής Εστίας, είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθεί λειτουργικά και να παραδοθούν τα κτίρια προς χρήση, με ολοκληρωμένο το σύνολο των  σύγχρονων Η/Μ εγκ/σεων  καθώς και του εξοπλισμού διαμονής - διαβίωσης των ενοίκων φοιτητών. 

Περίοδος υλοποίησης

2019-2020

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012