Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Τίτλος

Εμπλουτισμός του εργαστηριακού επιστημονικού εξοπλισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης

Περιφέρεια

Κρήτης

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 046

Τελικός Δικαιούχος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Προϋπολογισμός

€ 800.000

Αξία σύμβασης

Δεν έχει υπογραφεί σύμβαση

Χρηματοδότης

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 046

Περιγραφή  

 

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου προβλέπεται η ανανέωση του εργαστηριακού επιστημονικού εξοπλισμού των εργαστηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης ύστερα από τη δημοσίευση εσωτερικής προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων από τα εργαστήρια του Ιδρύματος για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης κλίμακας για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Στόχοι - Αποτελέσματα

 

Στόχος  του έργου είναι η μεγάλης κλίμακας ανανέωση του εργαστηριακού επιστημονικού εξοπλισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας.

Περίοδος υλοποίησης

2019-2020

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012