Οδηγίες προς εργαζομένους

Στους παρακάτω σύνδεσμους μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Δημόσια έγγραφα

    Εσωτερικά έγγραφα

    (πρέπει να συνδεθείτε προκειμένου να έχετε πρόσβαση στα εσωτερικά έγγραφα που αφορούν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων)

    © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012