Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Software für PC Multimediale Sprachlernprogramme

 

Wörterbücher & Grammatik

E-Großwörterbücher & Grammatik

E- Großwörterbücher Deutsch als Fremdsprache Langenscheidt

Die CD-ROM Grammatik / Deutsch für Anfänger Hueber

 

 

Sprachreisen – Sprachkurse / Interaktiv

Pons German Beginners Course - INTER<στο>ACTIVE PONS 

Pons Deutsch leicht 

Sprachtrainer für Wiedereinsteiger

Originalinterviews mit Übungen Pons

Deutsch Sprachkurs1

Interaktive Sprachreise - Der Selbstlernkurs für Anfänger und Wiedereinsteiger

Deutsch Kommunikationstrainer

Interaktive Sprachreise – Der schnelle Weg zur perfekten Aussprache

Multimedia – Sprachkurs - Eurolingua Deutsch 2 Cornelsen

 

 

Bildung und Ausbildung in Europa (Leonardo, Sokrates)

Chance Europa (Europäische Bildungsprogramme und Bildungszusammenarbeit)

bmb+f  Bundesministerium für Bildung und Forschung Deutsch als Fremdsprache Langenscheidt