Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Γενικά

 

O κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι μυστικός και θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές της πολιτικής ασφαλείας της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής (ΔΤΔΥΥ).

 

Περιορισμοί μυστικού κωδικού

- Ο κωδικός πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες
- Ο κωδικός να ΜΗΝ περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες
- Ο κωδικός ΔΕΝ μπορεί να περιέχει το username ή το Display Name του χρήστη
- Να ΜΗ ξαναχρησιμοποιείται κάποιος από τους 3 τελευταίους κωδικούς
- Απαιτείται η ικανοποίηση κατ' ελάχιστο τριών από τις παρακάτω τέσσερις προϋποθέσεις:

  • Χρήση αριθμητικών χαρακτήρων
  • Χρήση μικρών λατινικών χαρακτήρων (a .. z)
  • Χρήση κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων (Α .. Ζ)
  • Χρήση ειδικών χαρακτήρων !@#$% κτλ.


Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

1. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης από τους σταθμούς εργασίας του Μηχανογραφικού Κέντρου, της Βιβλιοθήκης ή του ΚΕΓΕΠ 
Μετά την είσοδο σε κάποιο σταθμό εργασίας, πατήστε CTRL+ALT+DEL και πατήστε στην επιλογή "Change a Password". Κατόπιν, συμπληρώστε τον παλιό κωδικό και δύο φορές τον νέο, όπως ενδείκνυται στα κενά και πατήστε "OK".

 

 

2. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης από την υπηρεσία webmail
Επισκεφτείτε τη σελίδα https://mail.isc.tuc.gr/ και αφού εισέλθετε με το λογαριασμό σας, επιλέξτε από πάνω δεξιά την επιλογή "Settings" ή "Ρυθμίσεις" πατώντας πάνω στο γρανάζι και, από το μενού που θα σας εμφανιστεί, επιλέξτε “Change password” ή “Αλλαγή κωδικού πρόσβασης”.

 

 

 

3. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης από ειδική σελίδα
Επισκεφτείτε τη σελίδα https://pwd.tuc.gr/changepwd/ .

 

4. Αρχικοποίηση κωδικού πρόσβασης

Η αρχικοποίηση του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού ενός χρήστη μπορεί να γίνει από το προσωπικό του ΤΕΥΥ ύστερα από αίτημα του χρήστη είτε ηλεκτρονικά με αποστολή μηνύματος στο email: admin@isc.tuc.gr είτε με την προσέλευσή του στο Γραφείο Αρωγής του Τμήματος (helpdesk).

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να αποστείλει στο μήνυμα ή να επιδείξει αντίγραφο της ακαδημαϊκής ή αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή εναλλακτικά οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας (στρατ. ταυτότητα, διαβατήριο, επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του από ΚΕΠ ή έγγραφο με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού όπως αυτό ορίζεται στo ΠΔ150/2001 και στο Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση).

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η διασφάλιση των δεδομένων του προσωπικού λογαριασμού ενός χρήστη και η ασφαλής πιστοποίηση της φυσικής του ταυτότητας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012