Παρουσίαση Μελέτης για τη Δημιουργία Εκθετηρίου Συλλογών Λαογραφίας και Εξέλιξης της Τεχνολογίας στο Κτίριο της Πρώην Γαλλικής Σχολής, 21/02/2020.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012