Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η IATE (Interactive Terminology for Europe) είναι η βάση ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες και ινστιτούτα της ΕΕ σπό το 2004 για τη συλλογή, διαχείριση και διάχυση της ευρωπαϊκής ορολογίας. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους μεταφραστές της ΕΕ αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012