Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Αίτηση για δανεισμό τεκμηρίων

Αίτηση για δανεισμό τεκμηρίων

Στοιχεία αιτούντος
Στοιχεία τεκμηρίου προς δανεισμό

Ταξιθετικός αριθμός (τον βρίσκετε κατά την αναζήτηση του τεκμηρίου στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο https://opac.seab.gr/search~S14*gre)*

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012