Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Αίτηση για δανεισμό τεκμηρίων

Αίτηση για δανεισμό τεκμηρίων

Στοιχεία αιτούντος
Στοιχεία τεκμηρίου προς δανεισμό

Ταξιθετικός αριθμός (τον βρίσκετε κατά την αναζήτηση του τεκμηρίου στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο https://opac.seab.gr/search~S14*gre)*

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012