Τηλεδιασκέψεις Συλλογικών Οργάνων (ePresence)

Υπηρεσία e:Presence (https://new.epresence.grnet.gr/), για την διεξαγωγή συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τηλεδιάσκεψη.

Η υπηρεσία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 433, 17 Μαρτίου 2011, Αρ. Φ.122.1/42/23076/Β2). Επιπλέον της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του σχετικού ΦΕΚ, η υπηρεσία e:Presence προσφέρει εξαιρετικά εύκολη πρόσβαση σε μη εξειδικευμένους συμμετέχοντες, πολύ χαμηλή καθυστέρηση στην επικοινωνία, η οποία προσεγγίζει αυτή της φυσικής παρουσίας, υψηλή ποιότητα εικόνας (σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα High Definition) και ήχου, δυνατότητα συμμετοχής με τη χρήση εξοπλισμού που συνήθως έχει στην κατοχή του ο μέσος χρήστης του Διαδικτύου, διαλειτουργικότητα με άλλες τεχνολογίες τερματικού εξοπλισμού όπου πιθανότατα έχει γίνει επένδυση στα Ιδρύματα κατά το παρελθόν (Η.323 τερματικά αιθουσών τηλεδιάσκεψης/τηλε-εκπαίδευσης) και υψηλή προσαρμοστικότητα (σε δικτυακές συνθήκες, δυνατότητες εξοπλισμού, προτιμήσεις χρήστη).

Η υποστήριξη συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων με τη χρήσης της υπηρεσίας e:Presence εξαλείφει τις δαπάνες μετακίνησης για τα μέλη των οργάνων, ενώ διευκολύνει το έργο τους σε συχνές περιπτώσεις αδυναμίας φυσικής παρουσίας.

Ποιούς αφορά;

Ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα

Πώς την αποκτώ;

Επισκεφθείτε το σχετικό ιστότοπο https://new.epresence.grnet.gr/
 

Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης μέσω Skype for Business

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, μέλη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού για την οργάνωση και συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη με οποιονδήποτε συνεργάτη τους.

Οι συμμετέχοντες (έως 250) στην τηλεδιάσκεψη μπορούν να συνδεθούν είτε από το γραφείο τους είτε από το σπίτι τους, αρκεί να διαθέτουν υψηλής ταχύτητας ευρυζωνική σύνδεση, διαδικτυακή κάμερα (web camera) και ακουστικά/μικρόφωνα κεφαλής (η χρήση ηχείων δημιουργεί προβλήματα). Οι συμμετέχοντες συνδέονται στην τηλεδιάσκεψη μέσω πρόσκλησης του οργανωτή χωρίς να είναι απαραίτητο να εγκαταστήσουν το λογισμικό Skype for Business στον υπολογιστή τους.

Ποιούς αφορά;

Ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα

Πώς την αποκτώ;

Για να συμμετάσχετε σε μία τηλεδιάσκεψη μέσω Skype for Business πατήστε εδώ για οδηγίες.

Για να οργανώσετε μία τηλεδιάσκεψη μέσω του λογισμικού Skype for Business πατήστε εδώ για οδηγίες.

Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό Skype for Business στον υπολογιστή σας πατήστε εδώ για οδηγίες.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012