Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Διαμόρφωση υπηρεσιών εν μέσω COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή της με αριθμό 115744/Ζ1/4-9-2020  Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’3707) «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργίας τους» και της σχετικής εισήγησης της Βιβλιοθήκης προς τις Πρυτανικές Αρχές (η οποία βασίζεται στην πρόταση επαναλειτουργίας του ΣΕΑΒ), η Βι.Κε.Π. διαμορφώνει τις υπηρεσίες της ως εξής:

Σταδιακό άνοιγμα του αναγνωστηρίου για ατομική μελέτη

Οι χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το αναγνωστήριο θα πρέπει να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική κράτηση της θέσης μελέτης που επιθυμούν, μέσω της εφαρμογής program.tuc.gr Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού (κωδικοί πρόσβασης που σας έχουν δοθεί από το Μηχανογραφικό Κέντρο). Αρχικά, οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν κράτηση μόνο για τις θέσεις μελέτης στο ισόγειο (υπάρχει αντίστοιχη σήμανση). Το ισόγειο  έχει ετοιμαστεί για να δεχθεί έως 24 άτομα καθήμενων σε ισάριθμες θέσεις μελέτης. Η ηλεκτρονική κράτηση εξασφαλίζει τη δυνατότητα ιχνηλάτησης, εάν προκύψει ανάγκη. Αυτό επιβάλλεται από τις σημερινές συνθήκες, προκειμένου να προληφθεί η προστασία της δημόσιας υγείας της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τα βιβλιοστάσια σε όλους τους ορόφους, οι θέσεις μελέτης στον 1ο και 2ο όροφο, οι Η/Υ χρηστών, οι σαρωτές και ο εκτυπωτής παραμένουν μη διαθέσιμα προς χρήση.

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

Οι επιτόπιες υπηρεσίες της Βι.Κε.Π. παρέχονται καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00 έως  15:00.

Αναγκαία η τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων που συστήνει ο ΕΟΔΥ, δηλαδή χρήση μη ιατρικής μάσκας υποχρεωτικά και του ατομικού αντισηπτικού που παρέχεται στην είσοδο της Βι.Κε.Π.

Προτείνεται η χρήση των ηλεκτρονικών πηγών της Βι.Κε.Π. και του καταλόγου της, απομακρυσμένα.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εγγραφή νέων μελών

Προϋπόθεση της χρήσης των υπηρεσιών της Βι.Κε.Π. είναι η εγγραφή στη Βι.Κε.Π. ως μέλους. Συμπληρώνετε την αίτηση που βρίσκεται εδώ. Βοήθεια παρέχεται στο email: info<στο>library.tuc.gr

Δανεισμός

Προϋπόθεση δανεισμού είναι η συμπλήρωση της αίτησης που βρίσκεται εδώ. Βοήθεια παρέχεται στο email: info<στο>library.tuc.gr

Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία VPN (Virtual Private Network) έχετε πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές της Βι.Κε.Π. και του ΣΕΑΒ (Heal-link). Επιπροσθέτως, δείτε την πληροφορία που περιλαμβάνεται στην ενότητα Υποστήριξη εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Από την ιστοσελίδα της Βι.Κε.Π. έχετε πρόσβαση στο δημόσιο κατάλογο αναζήτησης υλικού (OPAC) και στις πηγές που προσφέρονται προσωρινά με ανοικτή πρόσβαση.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τις υπηρεσίες της Βι.Κε.Π. και τη χρήση των πηγών της, θα γίνονται διαδικτυακά, μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους. Συμπληρώστε την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση.

Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Αποθετηρίου (ΙΑ)

Η υποβολή των εργασιών από τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας στο ΙΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα. Συμβουλευτείτε τον Οδηγό Κατάθεσης στο ΙΑ και βοήθεια παρέχεται στο email: repository<στο>library.tuc.gr

Διαδανεισμός

Η ακολουθητέα διαδικασία είναι η συνήθης: συμπληρώνετε την αίτηση που βρίσκεται εδώ , ειδοποιείστε από τη Βι.Κε.Π. για την επιτυχή διεκπεραίωση της αίτησης και παραλαμβάνετε τα τεκμήρια από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.

Επικοινωνία με τη Βι.Κε.Π.

Για να επικοινωνήσετε με τη Βι.Κε.Π. μπορείτε να στείλετε email: info<στο>library.tuc.gr ή στο τηλέφωνο 28210-37440.

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-15:00

Αναγκαία η τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων που συστήνει ο ΕΟΔΥ, δηλαδή   χρήση μη ιατρικής μάσκας υποχρεωτικά και του ατομικού αντισηπτικού που παρέχεται στην είσοδο της Βι.Κε.Π.

Αναγνωστήριο

Περιορισμένος αριθμός θέσεων μελέτης (24), στο ισόγειο, με προτεραιότητα χρήσης από τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας.
Υποχρεωτική απόσταση 1,5-2 μέτρα μεταξύ των καθήμενων.
Ηλεκτρονική κράτηση των θέσεων μελέτης για τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας, ενώ οι εξωτερικοί χρήστες επιδεικνύουν την κάρτα μέλους Βι.Κε.Π. για την καταγραφή των προσωπικών τους στοιχείων.

Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας κατά τη διάρκεια παραμονής στο αναγνωστήριο.

Αναζήτηση τεκμηρίων προς επιτόπια μελέτη

Από την ιστοσελίδα της Βι.Κε.Π. έχετε πρόσβαση στο δημόσιο κατάλογο αναζήτησης υλικού (OPAC) μέσω του οποίου αναζητάτε τα τεκμήρια που σας ενδιαφέρουν, είτε για να τα μελετήσετε επιτόπια εντός της Βι.Κε.Π., είτε για να τα δανειστείτε. Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική «Αίτηση για δανεισμό τεκμηρίων» ώστε το προσωπικό της Βι.Κε.Π. να εντοπίσει στα βιβλιοστάσια, τα τεκμήρια που αιτηθήκατε και να σας τα παραδώσει. Δεν  επιτρέπεται η πρόσβαση στα βιβλιοστάσια από τους ίδιους τους χρήστες.

Δανεισμός – Επιστροφές – Ανανεώσεις

Ο δανεισμός υλικού γίνεται αφού συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα «Αίτηση για δανεισμό τεκμηρίων» πριν τον ερχομό σας στη Βι.Κε.Π.  Προσέρχεστε στη Βι.Κε.Π. μόνο όταν λάβετε απαντητικό μήνυμα ότι το τεκμήριο είναι έτοιμο προς παράδοση, ώστε να αποφεύγονται περιττές μετακινήσεις.

Η επιστροφή υλικού διενεργείται στο ωράριο της Βι.Κε.Π. Υλικό που επιστρέφεται, απομονώνεται για τρεις (3) ημέρες πριν επανατοποθετηθεί στο ράφι.  

Η ανανέωση του χρόνου δανεισμού γίνεται είτε τηλεφωνικά, στο 2821037277, εντός του ωραρίου, είτε μέσω  email: info<στο>library.tuc.gr

Επιστροφές συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΥ»

Παραδίδετε τα συγγράμματα που έχετε παραλάβει παρατύπως, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού κατά τις ώρες λειτουργίας της Βι.Κε.Π.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Βι.Κε.Π. θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των αποφάσεων που αφορούν την περιφερειακή ενότητα Χανίων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012