Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Διαμόρφωση υπηρεσιών εν μέσω COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, η Βι.Κε.Π. θα λειτουργεί με φυσική παρουσία χρηστών αλλά για περιορισμένο εύρος υπηρεσιών, οπότε και διαμορφώνει τις υπηρεσίες της ως εξής:

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εγγραφή νέων μελών

Προϋπόθεση της χρήσης των υπηρεσιών της Βι.Κε.Π. είναι η εγγραφή στη Βι.Κε.Π. ως μέλους. Συμπληρώνετε την αίτηση που βρίσκεται εδώ. Βοήθεια παρέχεται στο email: info<στο>library.tuc.gr

Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία VPN (Virtual Private Network) έχετε πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές της Βι.Κε.Π. και του ΣΕΑΒ (Heal-link). Επιπροσθέτως, δείτε την πληροφορία που περιλαμβάνεται στην ενότητα Υποστήριξη εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Από την ιστοσελίδα της Βι.Κε.Π. έχετε πρόσβαση στο δημόσιο κατάλογο αναζήτησης υλικού (OPAC) και στις πηγές που προσφέρονται προσωρινά με ανοικτή πρόσβαση.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τις υπηρεσίες της Βι.Κε.Π. και τη χρήση των πηγών της, θα γίνονται διαδικτυακά, μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους. Συμπληρώστε την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση.

Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Αποθετηρίου (ΙΑ)

Η υποβολή των εργασιών από τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας στο ΙΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα. Συμβουλευτείτε τον Οδηγό Κατάθεσης στο ΙΑ και βοήθεια παρέχεται στο email: repository<στο>library.tuc.gr

Διαδανεισμός

Η ακολουθητέα διαδικασία είναι η συνήθης: συμπληρώνετε την αίτηση που βρίσκεται εδώ , ειδοποιείστε από τη Βι.Κε.Π. για την επιτυχή διεκπεραίωση της αίτησης και παραλαμβάνετε τα τεκμήρια από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.

Επικοινωνία με τη Βι.Κε.Π.

Για να επικοινωνήσετε με τη Βι.Κε.Π. μπορείτε να στείλετε email: info<στο>library.tuc.gr ή στο τηλέφωνο 28210-37440.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Βι.Κε.Π. θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των αποφάσεων που αφορούν την περιφερειακή ενότητα Χανίων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012