Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το εκάστοτε πρόγραμμα μαθημάτων και εξεταστικής περιόδου δημοσιεύεται στη σελίδα Πρόγραμμα Μαθημάτων και Αιθουσών.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Έτους 2021-2022

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

4 Οκτωβρίου 2021: Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου (Δευτέρα)

23 Δεκεμβρίου 2021: Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Πέμπτη)

18 Οκτωβρίου 2021: Ημερομηνία Ανακήρυξης Διπλωματούχων Επαναληπτικής Εξεταστικής Εξαμήνου

24 Δεκεμβρίου 2021 (Παρασκευή) έως 6 Ιανουαρίου 2022 (Πέμπτη): Διακοπές Χριστουγέννων

7 Ιανουαρίου 2022: Επανέναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

14 Ιανουαρίου 2022: Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

 

Αργίες /Εορτές εντός εξαμήνου:

28 Οκτωβρίου 2021 (Πέμπτη), 17 Νοεμβρίου 2021 (Τετάρτη), 21 Νοεμβρίου 2021 (Κυριακή), 6 Ιανουαρίου 2022 (Πέμπτη)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

17 Ιανουαρίου 2022: Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου (Δευτέρα)

16 Φεβρουαρίου 2022: Λήξη Εξεταστικής Περιόδου (Τετάρτη)

 

8 Μαρτίου 2022: Ημερομηνία Ανακήρυξης Διπλωματούχων Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

21 Φεβρουαρίου 2022: Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Δευτέρα)

15 Απριλίου 2022: Λήξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

18 Απριλίου 2022 (Μεγάλη Δευτέρα) έως 29 Απριλίου 2022 (Παρασκευή): Διακοπές Πάσχα

3 Μαΐου 2022: Επανέναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Τρίτη)

3 Ιουνίου 2022: Λήξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

 

4 Ιουνίου 2022 (Σάββατο) έως 12 Ιουνίου 2022 (Κυριακή)

Ασκήσεις Πεδίου (για όσες Σχολές προβλέπονται)

 

Αργίες /Εορτές εντός εξαμήνου:

7 Μαρτίου 2022 (Καθαρά Δευτέρα), 25 Μαρτίου 2022 (Παρασκευή), 1 Μαϊου 2022 (Κυριακή - έχει μετατεθεί για την Δευτέρα 2.05.2022), 18 Μαΐου 2022 (ημέρα διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών), 13 Ιουνίου 2022 (Αγίου Πνεύματος)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

14 Ιουνίου 2022: Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου (Τρίτη)

9 Ιουλίου 2022: Λήξη Εξεταστικής Περιόδου (Σάββατο)

29 Ιουλίου 2022: Ημερομηνία Ανακήρυξης Διπλωματούχων Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1η Σεπτεμβρίου 2022: Έναρξη Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου (Πέμπτη)

28 Σεπτεμβρίου 2022: Λήξη Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου (Τετάρτη)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

03 Οκτωβρίου 2022: Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Δευτέρα)

18 Οκτωβρίου 2022: Ημερομηνία ανακήρυξης Διπλωματούχων Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου

 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Έτους 2022-2023

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

3 Οκτωβρίου 2022: Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου (Δευτέρα)

18 Οκτωβρίου 2022: Ημερομηνία Ανακήρυξης Διπλωματούχων Επαναληπτικής Εξεταστικής Εξαμήνου

23 Δεκεμβρίου 2022: Παύση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

24 Δεκεμβρίου 2022 (Σάββατο) έως 6 Ιανουαρίου 2023 (Παρασκευή): Διακοπές Χριστουγέννων

9 Ιανουαρίου 2023: Επανέναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Δευτέρα)

13 Ιανουαρίου 2023: Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

 

Αργίες /Εορτές εντός εξαμήνου:

28 Οκτωβρίου 2022 (Παρασκευή), 17 Νοεμβρίου 2022 (Πέμπτη), 21 Νοεμβρίου 2022 (Δευτέρα), 6 Ιανουαρίου 2023 (Παρασκευή)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

16 Ιανουαρίου 2023: Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου (Δευτέρα)

11 Φεβρουαρίου 2023: Λήξη Εξεταστικής Περιόδου (Σάββατο)

 

3 Μαρτίου 2023: Ημερομηνία Ανακήρυξης Διπλωματούχων Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

20 Φεβρουαρίου 2023: Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Δευτέρα)

7 Απριλίου 2023: Παύση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

10 Απριλίου 2023 (Μεγάλη Δευτέρα) έως 21 Απριλίου 2023 (Παρασκευή): Διακοπές Πάσχα

24 Απριλίου 2023: Επανέναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Δευτέρα)

2 Ιουνίου 2023: Λήξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

 

3 Ιουνίου 2023 (Σάββατο) έως 11 Ιουνίου 2023 (Κυριακή)

Ασκήσεις Πεδίου (για όσες Σχολές προβλέπονται)

 

Αργίες/Εορτές εντός εξαμήνου:

27 Φεβρουαρίου 2023 (Καθαρά Δευτέρα), 25 Μαρτίου 2023 (Σάββατο), 1 Μαϊου 2023 (Δευτέρα), Ημέρα Διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών, 5 Ιουνίου 2023 (Αγίου Πνεύματος)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

12 Ιουνίου 2023: Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου (Δευτέρα)

8 Ιουλίου 2023: Λήξη Εξεταστικής Περιόδου (Σάββατο)

 

28 Ιουλίου 2023: Ημερομηνία Ανακήρυξης Διπλωματούχων Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1η Σεπτεμβρίου 2023: Έναρξη Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου (Παρασκευή)

28 Σεπτεμβρίου 2023: Λήξη Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου (Πέμπτη)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

02 Οκτωβρίου 2023: Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Δευτέρα)

18 Οκτωβρίου 2023: Ημερομηνία ανακήρυξης Διπλωματούχων Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012