Εrasmus+ Κινητικότητα φοιτητών & προσωπικού ΑΕΙ

Το Πολυτεχνείο Κρήτης γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών 2020!

Σε όλη την Ευρώπη, 800 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εκπροσωπούνται από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και ενθαρρύνονται να μάθουν όλο και περισσότερες ξένες γλώσσες, σε οποιαδήποτε ηλικία, εντός ή εκτός σχολείου. Το γεγονός αυτό πηγάζει από την πεποίθηση του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη ευρύτερης διαπολιτισμικής κατανόησης και βασικό στοιχείο στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της ηπείρου μας. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο προωθεί την πολυγλωσσία σε όλη την Ευρώπη. 

Με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, από το 2001 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης διοργανώνει κάθε χρόνο μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, τα οποία προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+ που σπουδάζουν σε μία από τις Σχολές του. Το πρόγραμμα της ελληνικής γλώσσας "αγκαλιάζεται" πραγματικά κάθε χρόνο από τους ξένους φοιτητές, καθώς αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία γι'αυτούς να γνωρίσουν τη χώρα μας και τον πολιτισμό μας πολύ καλύτερα. 


 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/IKY (ΕΜΣ) ως φορέας που υλοποιεί την Ευρωπαϊκή Δράση «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2020 σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά στο εθνικό επίπεδο, η ΕΜΣ για τρίτη χρονιά συνδιοργανώνει, μαζί με Μορφωτικά και Πολιτιστικά Ιδρύματα και Πρεσβείες ευρωπαϊκών χωρών στην Ελλάδα - μέλη του EUNIC Αθήνας, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων, ένα διαδικτυακό διαδραστικό παιχνίδι στον κόσμο των γλωσσών και των διαλέκτων λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Το «κυνήγι θησαυρού» περιλαμβάνει έναν χάρτη, ο οποίος θα είναι ενεργός στις 26 Σεπτεμβρίου, από τις 15:00 ως τις 21:00. Στο διάστημα αυτό, μικροί και μεγάλοι θα κληθούν να λύσουν αινίγματα, των οποίων οι απαντήσεις θα βρίσκονται «κρυμμένες» στις ιστοσελίδες των συμμετεχόντων φορέων. Τα αινίγματα και οι γρίφοι θα φέρουν τους συμμετέχοντες σε επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό των ευρωπαϊκών χωρών. Όσοι κατορθώσουν να λύσουν τα αινίγματα, θα συμμετέχουν σε κλήρωση με δώρα, που προσφέρουν οι διοργανωτές. Η ΕΜΣ θα διαθέσει τέσσερα (4) tablets στους νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού και τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του παιχνιδιού (http://escaperoute.gr/edl-start/), αλλά και στις ιστοσελίδες των διοργανωτών.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών και τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν μπορείτε να δείτε εδώ:https://bit.ly/307sldG    και εδώ: https://bit.ly/2RYLNoo

 

 

 

Τι είναι το Πρόγραμμα Erasmus+

To πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε το 1987 και πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της Ευρώπης. Αφορά την επιχορηγούμενη κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού (ακαδημαϊκού και διοικητικού) σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς στην Ευρώπη.
Από το 2014 και μετά, το Erasmus μετονομάστηκε σε Erasmus+ αποτελώντας το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020).
Οι φοιτητές, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται με επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια άλλη χώρα, ευρωπαϊκή (Κλασική Κινητικότητα) ή μη-ευρωπαϊκή, δηλαδή σε Χώρα Εταίρο (Διεθνής Κινητικότητα), με σκοπό να σπουδάσουν (Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές), να δουλέψουν (Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση), να διδάξουν (Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού), να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες (Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση).
Τα τελευταία περίπου 30 χρόνια μέσω του προγράμματος έχουν μετακινηθεί πάνω από 3.000.000 φοιτητές για να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους σε κάποιο άλλο Ίδρυμα ή Οργανισμό στην Ευρώπη. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ με τα παρακάτω στοιχεία:

Institutional Erasmus Code: G KRITIS 09 

Erasmus Charter for Higher Education Number: 210395-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE

Organisation ID-Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης: E10053792 

PIC924773848CO

Erasmus Charter Πολυτεχνείου Κρήτης 2014-2020  

Erasmus Policy Statement  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012