Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ

Αν. Καθ. Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Τηλέφωνο: 28210-37002

E-mail: vice-rector-academics@tuc.gr

 

Γραμματέας ΜΟΔΙΠ

Ανδρεανή Λυρώνη, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Μόνιμη Υπάλληλος

Τηλέφωνο: 28210-37413

E-mail : modip@isc.tuc.gr   

             alyroni@tuc.gr 

 

Υπάλληλος ΜΟΔΙΠ

Ελευθερία Μαλανδράκη, ΠΕ Διοικητικού, Εργαζόμενη Ορισμένου Χρόνου 

Τηλέφωνο : 28210-37416

E-mail : emalandraki@tuc.gr

 

Τεχνική υποστήριξη ΜΟΔΙΠ

Αιμίλιος Τζαβάρας, ΠΕ Πληροφορικής, Εργαζόμενος Ορισμένου Χρόνου 

Τηλέφωνο : 28210-37375

E-mail : atzavaras@tuc.gr

 

 

 

 

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012