Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νομοθεσία

Νόμος 4957/2022 "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις."

Νόμος 4653/2020 "Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις" 

Νόμος 4485/2017 "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"

Νόμος 4115/2013 "Οργάνωση και λειτουργία ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ΕΟΠΕΠ και άλλες διατάξεις"

Νόμος 4009/2011"Δομή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων"

Νόμος 3374/2005 "Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση"

 

Χρήσιμα Έντυπα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Απογραφικό Δελτίο Αξιολόγησης από Φοιτητές

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης – Πρότυπο σχήμα (έκδοση 2η)

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

Salzburg Global Seminar

Empower European Universities

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012