Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος.
Ειδικότερα, ως προς το διοικητικό προσωπικό, εισηγείται για την κατάλληλη αξιοποίηση, αναβάθμιση και ανάπτυξη αυτού, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις. Έχει την ευθύνη ενημέρωσης των αρχείων προσωπικού με τις μεταβολές, συγκροτείται δε από τις εξής μονάδες:

 

α) Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

β) Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού

γ) Τμήμα Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π.

δ) Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου

 

Έντυπα

Ανακοινώσεις

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά

Κτίριο Ε5.005, Ισόγειο

Αικατερίνη Χοχλάκη
Αικατερίνη Χοχλάκη
 
Τηλ: 2821037022
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012