Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ως αντικείμενο τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό και το συντονισμό λειτουργίας των Διευθύνσεων:

Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Διοικητικών Υπηρεσιών

Οικονομικών Υπηρεσιών

Τεχνικών Υπηρεσίών

Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--