Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

06-06-2018
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ανταποδοτικών Υποτροφιών

  • Ενημερώνουμε τους δικαιούχους ανταποδοτικών υποτροφιών καθώς και τους υπεύθυνους των Πανεπιστημιακών Μονάδων ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ανταποδοτικών υποτροφιών 2018, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος (473/7-5-2018 και 475/5-6-2018). Τα αποτελέσματα βρίσκονται στο επισυναπτόμενο αρχείο. 

    Οι δικαιούχοι φοιτητές, θα πρέπει να υπογράψουν τις συμβάσεις τους στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (Γραφείο Ε5.014) και ώρες 10:00-13.00, από σήμερα (6/6/2018), εφόσον διαθέτουν ΑΜ ΙΚΑ.

    Σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνουμε τους φοιτητές που δεν έχουν ΑΜ ΙΚΑ, ότι η έκδοση γίνεται στο Τμήμα Μητρώου ΙΚΑ (Λεωφόρο Σούδας 99, Ισόγειο) κατά τις ώρες εξυπηρέτησης 8:00 έως 14:00, με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας, κατάθεση φωτοτυπίας του Δελτίου Ταυτότητας, και γνώση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ.

    Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές θα είναι ασφαλισμένοι στη διάρκεια της σύμβασης έναντι επαγγελματικού κινδύνου και στο τέλος της σύμβασης μπορούν να λάβουν επίσημη βεβαίωση απασχόλησης (προϋπηρεσίας).


    Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012