Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

27-08-2018
Υποβολή Αιτήσεων Σίτισης/Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

 • Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης να υποβάλουν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

  • Αίτηση για δωρεάν σίτιση στο Φοιτητικό Εστιατόριο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Δικαίωμα υποβολής έχουν οι ενεργοί Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες του Ιδρύματος
  • Αίτηση για δωρεάν στέγαση στη Φοιτητική Εστία του Πολυτεχνείου Κρήτης. Δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο οι ενεργοί Προπτυχιακοί φοιτητές του Ιδρύματος
    

  Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνον ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 έως και την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018 στη διεύθυνση: http://www.tuc.gr/index.php?id=2797

  Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας δεν θα είναι πλέον δυνατή η κατάθεση αιτήσεων. Για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

  Στην παραπάνω σελίδα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να εισαχθούν ηλεκτρονικά ως ψηφιοποιημένα έγγραφα PDF στο σύστημα.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2821006258, 2821037271, 2821037287 ή στο email: dath<στο>isc.tuc[dot]gr

  Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012