Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

17-09-2018
Διορθώσεις στην υποβληθείσες αιτήσεις Σίτισης/Στέγασης και υποβολή νέων αιτήσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

 • Το σύστημα υποβολής αιτήσεων παροχής δωρεάν σίτισης-στέγασης θα παραμείνει ανοιχτό από σήμερα Δευτέρα 17/9/2018 έως και την Δευτέρα 24/9/2018 για τις εξής διαδικασίες:

  • Αντικατάσταση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που έχουν υποβληθεί και δεν είναι τα ηλεκτρονικά αρχεία PDF, όπως ακριβώς λαμβάνονται από το TAXIS.
  • Ορθή συμπλήρωση των εισοδημάτων στην αίτηση βάσει των ποσών που αναφέρονται στα εκκαθαριστικά. Προσοχή! Αθροίζουμε το φορολογητέο εισόδημα (όχι το δηλωθέν), τα αυτοτελή ποσά (αν υπάρχουν), και άλλα επιδόματα, όπως εφάπαξ, γεωργικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, επίδομα ανεργίας, αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης, κλπ. Δείτε παραδείγματα εδώ (βάζουμε να ανοίγουν τα υποδείγματα)
   Έγγραφο αναφοράς ΚΥΑ Aριθμ. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1695, τ. Β΄, 18-06-2012): «Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή.»
  • Αντικατάσταση βεβαιώσεων επιδότησης ανεργίας.
   Προσοχή! Να αναγράφεται ότι «εισπράττει επίδομα ανεργίας» την περίοδο των αιτήσεων. Το έγγραφο μπορείτε να το λάβετε ηλεκτρονικά από τον ΟΑΕΔ, στη σελίδα: http://www.oaed.gr/ekdose-bebaioseon-anergias
  • Αντικατάσταση ξενόγλωσσων, λανθασμένων, ή δυσανάγνωστων δικαιολογητικών με τα αντίστοιχα Ελληνικά, ορθά και ευανάγνωστα. Επίσης, αντικατάσταση δικαιολογητικών που έχουν λήξει με νέα εν ισχύ, όπως πιστοποιητικά συνομοσπονδίας πολυτέκνων, πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής, βεβαιώσεις σπουδών αδελφών ενεργών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-19, κλπ.
  • Υποβολή νέων αιτήσεων για όσους φοιτητές έχασαν την πρώτη προθεσμία. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά.
    

  Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να προσέξουν τα εξής: Αν δεν επιλεγεί η κατηγορία «Δεν είμαι κάτοχος άλλου πτυχίου» το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης. Επίσης, η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας πρέπει να είναι πλήρης, με δήλωση της οδού, πόλης και Τ.Κ.

  Τα παραπάνω δεν αφορούν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά και έχουν γίνει ήδη αποδεκτές ως προς την πληρότητά τους. Αυτές δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

  Η διαδικασία ελέγχου είναι συνεχής και παρακαλούμε για την παρακολούθηση των μηνυμάτων ώστε να γίνουν από μέρους σας οι απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στα σχόλια προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις σας ως πλήρεις.

  Μετά την Δευτέρα 24/9/2018 δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, παρά μόνο για τους πρωτοετείς φοιτητές σε ξεχωριστή περίοδο υποβολής αιτήσεων που θα ανακοινωθεί.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012