Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

12-10-2020
Ενημέρωση για τα δρομολόγια των λεωφορείων της Εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ που εισέρχονται στην Πολυτεχνειούπολη

 • Τα δρομολόγια των λεωφορείων της εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ τροποποιούνται ως ακολούθως:

  Κατά τις εργάσιμες ημέρες εισέρχονται στο Πολυτεχνείο

  η Γραμμή 23, τα λεωφορεία αναχωρούν από τα Χανιά στις 8:45, 10:45, ,12:45, 15:45, και

  η Γραμμή 18, τα λεωφορεία αναχωρούν από τα Χανιά στις 18:30, 19:30.

  Οι φοιτητές προκειμένου να κάνουν απεριόριστη χρήση των ανωτέρω δρομολογίων δύνανται να αγοράσουν από το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ, μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών με κόστος δεκαεπτά ευρώ (17,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Κατά τα Σαββατοκύριακα δεν εισέρχονται λεωφορεία εντός της Πολυτεχνειούπολης.

  Μπορεί να γίνει χρήση της μηνιαίας κάρτας στα εξής δρομολόγια της Γραμμής 18

  το Σάββατο τα λεωφορεία αναχωρούν από τα Χανιά στις 12:30, 14:30, 18:30, 19:30, και

  την Κυριακή, τα λεωφορεία αναχωρούν από τα Χανιά στις 13:00, 15:00, 19:00, 20:00

  Οι φοιτητές με την μηνιαία κάρτα μπορούν να κάνουν απεριόριστη χρήση σε όλα τα δρομολόγια που εκτελεί το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ στη Γραμμή 18 κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

  Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012