Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

04-12-2020
Τελικά αποτελέσματα των αιτήσεων σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

  • Τα τελικά αποτελέσματα των αιτήσεων σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τα οποία επικυρώθηκαν κατά την 542/04-12-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου, βρίσκονται στα δύο συνημμένα αρχεία. Το πρώτο αρχείο περιέχει τα αποτελέσματα των αιτήσεων των προπτυχιακών φοιτητών (σε μορφή XLS) και το δεύτερο αρχείο (σε μορφή PDF) περιέχει τα αποτελέσματα των αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών.

    Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται ομαδοποιημένα ανά Σχολή στην οποία φοιτά ο φοιτητής και με αύξουσα σειρά αριθμού πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης που έχει υποβληθεί.

    Από την Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012