Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

31-03-2021
Μετακίνηση για σίτιση φοιτητών που διαμένουν πάνω από δύο χιλιόμετρα εκτός των ορίων του Δήμου Χανίων

Η ανακοίνωση συμπληρώθηκε μετά την αρχική ανάρτηση. Παρακαλώ δείτε την πλήρη σελίδα.

 • Βάσει της εγκυκλίου Αρ. Πρωτ: 35762/Z1/30-03-2021 ενημερώνουμε τους φοιτητές που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης και διαμένουν εκτός του Δήμου Χανίων και μάλιστα σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 χλμ από τα όρια του Δήμου Χανίων, μπορούν να μετακινούνται για την παραλαβή των γευμάτων από το φοιτητικό εστιατόριο με τη χρήση του κωδικού 2 και την βεβαίωση μετακίνησης για το σκοπό αυτό . Προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση μετακίνησης οι ανωτέρω φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν από το ιδρυματικό τους στο email της φοιτητικής μέριμνας τα στοιχεία που ακολουθούν.

  Ονοματεπώνυμο:

  Πατρώνυμο:

  Αριθμός Μητρώου Φοιτητή:

  Σχολή Φοίτησης

  Τόπος κατοικίας:

  Η Βεβαίωση θα σταλεί ηλεκτρονικά και μόνο στους ανωτέρω φοιτητές.

  Σε περίπτωση ελέγχου θα πρέπει να έχουν μαζί τους εκτός από την βεβαίωση, την ακαδημαϊκή και αστυνομική τους ταυτότητα.

  Από την Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


 • 31-03-2021
 • Ως Δήμος Χανίων εννοείται μετά την εφαρμογή του προγράμματος διοικητικής μεταρρύθμισης "Καλλικράτης" - το σύνολο των επτά δημοτικών ενοτήτων (πρώην δήμοι).

  Για περισσότερη πληροφόρηση συμβουλευτείτε τη σελίδα του Δήμου Χανίων πατώντας εδώ.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012