Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

29-07-2021
Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα, ακαδ. έτους 2020-2021

  • Σας υπενθυμίζουμε ότι αύριο 30/7/21  λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ακαδ. έτους 2020-2021. Σύμφωνα  με την από 15/7/21 ανακοίνωσή μας, οι δικαιούχοι πρέπει να στείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπου απαιτούνται, εντός δέκα (10) ημερών μετά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στο email: merimna@isc.tuc.gr  μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης  που δίνεται από την εφαρμογή.

    Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές μόνο  όταν είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή  έχουν εκδοθεί από το www.gov.gr

    ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012