Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

30-08-2021
Αιτήσεις στέγασης ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών και μεγαλύτερο

  • Η υποβολή αιτήσεων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών και μεγαλύτερο, ξεκινά την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021. Πληροφορίες για τα κριτήρια, τις κατηγορίες υποβολής, τα δικαιολογητικά καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκονται στη σχετική σελίδα αιτήσεων σίτισης/στέγασης.

    Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει εξολοκλήρου στον αιτούντα και καμία παρέμβαση στην αίτηση δεν γίνεται από το αρμόδιο τμήμα. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης. Όποτε αμφιβάλλετε να προχωρείτε σε προσωρινή αποθήκευση και να επικοινωνείτε με το τμήμα της φοιτητικής μέριμνας.

    Μετά την οριστική υποβολή μην ξεχνάτε να ελέγχετε τακτικά τον λογαριασμό email που διαθέτετε στο Πολυτεχνείο προκειμένου να ενημερώνεστε για την πορεία της αίτησής σας.

     Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

     Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012