Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

31-08-2021
Μεταφορά με το Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων- Έναρξη δρομολογίων Γραμμής 23 με την ένδειξη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 • Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι από το μήνα Σεπτέμβριο 2021, μπορούν να προμηθεύονται από την εταιρεία «ΑΣΤΙΚΟ-ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ» μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών με κόστος 17€ για τα δρομολόγια της γραμμής 23 με την ένδειξη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ για τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και της γραμμής 18  με την ένδειξη ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ για συγκεκριμένα δρομολόγια που αναφέρονται στη συνέχεια.

  Κατόπιν συνεργασίας με την εταιρεία «ΑΣΤΙΚΟ-ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ» για την έγκαιρη μεταφορά των φοιτητών έως τη λήξη της εξεταστικής Σεπτεμβρίου ( 28/9/2021) τα δρομολόγια θα γίνονται ως εξής:

  Γραμμή 23 (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)

  Κατά τις εργάσιμες ημέρες τις εβδομάδας (Δευτέρα έως Παρασκευή) η γραμμή 23 (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ) θα ξεκινά από τα Χανιά (αφετηρία στην Εθνική Τράπεζα) κατά τις ώρες: 8:25, 9:45, 10:45, 11:25, 12:45, 13:45, 14:25, 15:45, 16:45, 17:25, 18:45, 19:45.

  Γραμμή 18 (ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ)

  Κατά τις εργάσιμες ημέρες τις εβδομάδας (Δευτέρα έως Παρασκευή) το δρομολόγιο της γραμμής 18 (ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ) που ξεκινά από τα Χανιά στις 8:00 θα εισέρχεται στην Πολυτεχνειούπολη.

  Τα Σάββατα κατά το διάστημα της εξεταστικής οι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση της κάρτας για τα ακόλουθα δρομολόγια: 8:30, 11:30, 12:30, 14:30, 18:30, 19:30.

  Τις Κυριακές κατά το διάστημα της εξεταστικής οι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση της κάρτας για τα ακόλουθα δρομολόγια: 12:30, 14:30, 18:30, 19:30.

  Οι φοιτητές μπορούν να προμηθεύονται την κάρτα απεριορίστων διαδρομών από τα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κριάρη 40 (Μέγαρο Πάνθεον), 4ος όροφος και ώρες από 8:00 έως 15:00.

  Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012