Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

23-09-2021
Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα, ακαδ. έτους 2020-2021

  • Ενημερώνουμε τους δικαιούχους φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ακαδ. έτους 2020-2021,  από τους οποίους ζητήθηκε, κατά την διαδικασία υποβολής της αίτησης τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (από 20 - 22 Σεπτεμβρίου 2021), η αποστολή δικαιολογητικών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, να στείλουν τα δικαιολογητικά στο email: merimna@isc.tuc.gr , έως την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, αναγράφοντας  απαραίτητα τον αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης.

    ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012