Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

02-10-2021
Τελικά αποτελέσματα των αιτήσεων στέγασης προπτυχιακών φοιτητών (πλην πρωτοετών) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 • Τελικά αποτελέσματα αιτήσεων στέγασης

  Τα τελικά αποτελέσματα των αιτήσεων στέγασης προπτυχιακών φοιτητών (πλην πρωτοετών) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπως αυτά επικυρώθηκαν κατά την 573η /01.10.2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου, ανακοινώνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ομαδοποιημένα ανά Σχολή στην οποία φοιτά ο φοιτητής και με αύξουσα σειρά αριθμού πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης που έχει υποβληθεί στη σελίδα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχουν επιλαχόντες εφόσον η διαθεσιμότητα των δωματίων στην φοιτητική εστία ανταποκρίνεται στον αριθμό όλων των αποδεκτών αιτήσεων που επικύρωσε η Σύγκλητος.

  Αποχώρηση μη δικαιούχων στέγασης

  Φοιτητές που δεν είναι δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και διαμένουν στην φοιτητική εστία από την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την παράδοση των δωματίων τους το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου 2021. Το ίδιο οφείλουν να πράξουν και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που φιλοξενήθηκαν στην φοιτητική εστία.

  Δήλωση μη αποδοχής φιλοξενίας

  Φοιτητές που είναι δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και δεν επιθυμούν να φιλοξενηθούν στην φοιτητική εστία, παρακαλούνται να αποστείλουν έως την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021, από το ιδρυματικό τους email, στο email του τμήματος της φοιτητικής μέριμνας merimna@isc.tuc.gr , δήλωση ότι δεν επιθυμούν τη φιλοξενία τους στην φοιτητική εστία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η επιλογή αυτή δεν θα είναι αναστρέψιμη για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

  Δήλωση αλλαγής δωματίου

  Φοιτητές που είναι δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, διαμένουν στην φοιτητική εστία από την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά, και επιθυμούν αλλαγή δωματίου, παρακαλούνται να το δηλώσουν έως και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, αποστέλλοντας από το ιδρυματικό τους email, email στην φοιτητική μέριμνα, αναφέροντας το δωμάτιο που διαμένουν καθώς και την αιτιολογία για την αλλαγή.

  Κατάθεση εγγύησης για νέους δικαιούχους

  Φοιτητές που είναι δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και δεν διαμένουν ήδη στην φοιτητική εστία προκειμένου να παραλάβουν το δωμάτιο θα πρέπει απαραίτητα να έχουν καταθέσει το ποσό των 90,00€ στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Πολυτεχνείο Κρήτης στην Τράπεζα Πειραιώς με IBAN GR3401727580005758073392355, με αιτιολογία «Διαμονή στην Εστία» ακολουθούμενη από τον αριθμό μητρώου φοιτητή (αναγράφεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα), π.χ. «Διαμονή στην Εστία 2020030058». Το αποδεικτικό της κατάθεσης πρέπει να αποσταλεί σε μορφή PDF στο email του τμήματος της φοιτητικής μέριμνας. Φοιτητές που διαμένουν ήδη στην Φοιτητική Εστία, δεν καταθέτουν εκ νέου το ποσό της εγγύησης.

  Ευχαριστούμε για τη συνεργασία ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή η διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των δωματίων.

  Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012