Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

05-10-2021
Δυνατότητα υποβολής αίτησης για παροχή δωρεάν σίτισης σε φοιτητές (πλην πρωτοετών)

  • Όσοι εκ των φοιτητών και των τριών κύκλων σπουδών δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα την αίτηση για παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 παρακαλούνται να το πράξουν κατά το διάστημα από 6/10/2021 έως 13/10/2021.

    Από την Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012