Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

13-10-2021
Ενημέρωση για τις αιτήσεις σίτισης/στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022-τελευταίες προθεσμίες

  • Έως την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00 θα μπορούν

    • οι φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών να υποβάλουν αίτηση για παροχή δωρεάν σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (παράταση υποβολής).
    • οι πρωτοετείς φοιτητές να  υποβάλουν αίτηση για δωρεάν στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (παράταση υποβολής).
    • όλοι οι αιτούντες που έχουν λάβει σχόλια στην αίτηση σίτισης/στέγασης να τα διορθώσουν και να αποστείλουν την αίτηση σωστά συμπληρωμένη και πλήρη δικαιολογητικών προκειμένου η αίτηση να γίνει αποδεκτή -εφόσον πληροί τα κριτήρια.

    Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012